top of page

Confidențialitate și politică - Site

Controlor de date

Operatorul de date este SiWeGO srl, cu sediul juridic și administrativ c/o Trentino Sviluppo SpA, Rovereto (TN), P.zza Manifattura n. 1, Cod Fiscal / Nr. TVA 02439130226, in persoana reprezentantului sau legal pro tempore, Dr. Marcello Favalli nascut in Brescia la 05.06.1978 si domiciliat in Flero (Bs), via Caselle nr. 1.
Se înțelege prin „tratament” – așa cum se precizează mai bine în art. 4 din Regulament - orice operațiune sau set de operațiuni, efectuate chiar și fără ajutorul instrumentelor electronice, privind colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, consultarea, prelucrarea, adaptarea sau modificarea, selectarea, extragerea, compararea, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea prin transmitere, diseminare sau orice altă formă de punere la dispoziție, limitare, anulare și distrugere a datelor, chiar dacă nu sunt înregistrate într-o bază de date. Prin „date cu caracter personal” înțelegem orice informație referitoare la o persoană fizică, identificată sau identificabilă (așa-numita parte interesată), chiar și indirect, prin referire la orice altă informație, inclusiv un număr personal de identificare. Această Politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, colectate prin intermediul aplicației; aceeași Politică de confidențialitate nu se aplică altor site-uri web sau aplicații deținute de terți, care pot fi accesate printr-un link din aplicația SiWeGO.

Responsabil de tratament

Datele personale ale utilizatorilor colectate de SiWeGO srl prin intermediul aplicației vor fi accesibile organismelor și angajaților SiWeGO srl desemnați oficial ca Procesori de date sau Procesori de date. De asemenea, datele personale ale Utilizatorilor pot fi dezvăluite companiilor care furnizează bunurile sau serviciile disponibile pe aplicație în îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractele încheiate la cererea Utilizatorului sau pentru a furniza serviciul solicitat de către Utilizator.

Proprietatea și vizibilitatea datelor și responsabilităților

Serviciul SiWeGO se bazează pe o platformă partajată de utilizatori, prin urmare, se presupune că, odată ce datele au fost introduse, acestea rămân disponibile întregii comunități de utilizatori, în limitele necesare realizării serviciului.

Sunteți responsabil pentru tot conținutul, informațiile și datele pe care le publicați sau le partajați prin intermediul Serviciilor. În special, utilizatorul este responsabil pentru orice date sau informații noi introduse de acesta, pentru orice modificare a datelor preexistente și/sau în general pentru orice operațiune de creare, publicare și trimitere a cererii/ofertei de transport, care face în fiecare caz disponibil prin Servicii orice conținut.

Atunci când utilizatorul folosește o aplicație terță parte pentru a accesa platforma SiWeGO (de exemplu prin înregistrarea cu un cont Facebook sau Google+), acesta poate solicita autorizarea de a accesa conținutul, informațiile și datele utilizatorului. Acordul acceptat de utilizator la adăugarea aplicației guvernează modul în care aplicația poate utiliza și transfera conținut, informații și date.

Tipuri de date prelucrate și metode de prelucrare

SiWeGO srl poate colecta unele date personale de la Utilizatori:

 • date personale precum numele, prenumele, adresa,

 • numărul de telefon și/sau mobil,

 • cod fiscal,

 • date bancare

 • codul fiscal și/sau numărul de TVA al persoanelor juridice,

 • asigurare auto dacă este necesar,

 • e-mail,

 • ID utilizator, parola și imaginea de profil generate în timpul înregistrării pe platformă,

 • informații agregate în timpul navigării în aplicație,

 • alte date personale furnizate în mod voluntar de către Utilizator în faza de înregistrare sau cu ocazia solicitării de bunuri sau servicii oferite de aplicație sau a solicitării de informații transmise prin e-mail; precum și toate datele mai bine specificate în Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei, în special la punctul 6.

Datele personale ale Utilizatorului, așadar, pot fi prelucrate, prin mijloace automate, (i) în timpul navigării, (ii) în momentul înregistrării la aplicație (necesare pentru a putea folosi serviciile sau achiziționarea bunurilor oferite de aceasta), (iii) la solicitarea furnizării unui singur serviciu. Mai mult, în cazul în care un Utilizator contactează SiWeGO pentru a solicita informații, datele sale personale vor fi colectate, necesare   pentru a-i oferi un răspuns.

Date de navigație

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea aplicației dobândesc, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părți interesate identificate, dar care prin însăși natura lor ar putea, prin prelucrare și asociere cu date deținute de terți, să permită identificarea Utilizatorilor. În această categorie de date sunt incluse adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de Utilizatorii care se conectează la site, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea solicitarea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (reușit, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul computerizat al utilizatorului. Aceste date sunt folosite doar pentru a obține informații statistice anonime despre utilizarea aplicației SiWeGO și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia și sunt șterse imediat după procesare. Datele ar putea fi folosite pentru a stabili răspunderea în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice împotriva aplicației SiWeGO.

Date furnizate în mod voluntar de către Utilizator

SiWeGO srl colecteaza si datele personale introduse in formularele de inregistrare sau solicitare de servicii, precum si transmise catre SiWeGO srl prin e-mail. Acestea sunt în principal informații necesare pentru a furniza Utilizatorului serviciile solicitate sau pentru a contacta Utilizatorul ca răspuns la cererea sa de informații.

Utilizatorii au posibilitatea de a consimți să fie geolocați prin intermediul unui sistem de urmărire prin satelit (gps). Geolocalizarea va avea loc numai cu acordul expres al utilizatorului și cu respectarea prevederilor Regulamentului și circularelor specifice ale Garantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

SiWeGO srl va prelucra datele personale ale Utilizatorilor în următoarele scopuri:

 • pentru nevoi legate de operațiuni de autorizare utile pentru utilizarea funcțiilor platformei;

 • activarea și personalizarea accesului la diferitele zone și conținuturi aferente aplicației;

 • pentru nevoi legate de stipularea și executarea unui contract la cererea Utilizatorului și pentru a executa un serviciu sau o operațiune în cadrul activităților SiWeGO srl;

 • tranzacționarea sumelor datorate utilizatorilor, cu privire la taxele datorate/plătite în cadrul unui transport comisionat prin intermediul platformei;

 • pentru nevoi de dezvoltare comerciala, analiza relatiilor cu clientii si marketing, sub rezerva acordului optional al Utilizatorului. De exemplu, SiWeGO srl poate trimite actualizări și informații referitoare la produse sau promoții la adresa de e-mail a Utilizatorului.

Metode de procesare  

Prelucrarea datelor se realizează prin intermediul operațiunilor sau serii de operațiuni indicate la art. 4, paragraful 1 din Regulamentul (UE) 2016/679: orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („partea interesată”); este considerată identificabilă persoana fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire în special la un identificator precum numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente caracteristice ale identităţii sale fizice, fiziologice, genetice. , psihic, economic, cultural sau social.

Loc

Datele sunt prelucrate la sediile de operare ale Operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Operatorul de date.

Times

Datele sunt prelucrate pentru timpul necesar pentru realizarea serviciului solicitat de Utilizator, sau declarat de scopurile descrise in acest document, iar Utilizatorul poate oricând solicita intreruperea tratamentului sau anularea datelor.

Natura furnizării datelor și consecințele oricărui refuz 

Prelucrarea datelor de către SiWeGO srl are la bază executarea contractului stipulat între companie și utilizator, întrucât acesta este temeiul legal pe care se bazează contractul. Consimțământul pentru prelucrarea datelor este deci obligatoriu și implică în totalitate accesul la platformă.

Furnizarea datelor în scopuri de marketing, profilare și cercetare de piață este, pe de altă parte, opțională și, pentru prelucrarea acestor date, este necesară acordarea consimțământului expres, iar neacordarea acestuia nu va afecta solicitarea serviciului. realizat de utilizator.

În orice moment, utilizatorul își poate revoca consimțământul în conformitate cu prevederile paragrafului din prezenta declarație.

Minorii cu vârsta sub 16 ani nu pot autoriza prelucrarea datelor lor personale, decât cu acordul expres formulat de operatorul de răspundere părintească sau de oricine îi ia locul.

Datele utilizatorului sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciul, să respecte obligațiile legale, să răspundă solicitărilor sau acțiunilor executive, să le protejeze drepturile și interesele (sau ale Utilizatorilor sau ale terților), să identifice orice activități rău intenționate sau frauduloase, ca precum și pentru următoarele scopuri: Statistici, Acces la conturi pe servicii terțe, Remarketing și țintire comportamentală, Gestionarea plăților, Contactarea utilizatorului, Funcții sociale, Înregistrare și autentificare, Afișare conținut de pe platforme externe, Gestionare etichete. , Statistici, Gestionare plăți , Gestionarea adreselor și trimiterea de mesaje de e-mail, Interacțiuni bazate pe locație, Teste de performanță a conținutului și funcționalității (testare A/B).

Pentru a obține informații detaliate cu privire la scopurile prelucrării și la Datele cu Caracter Personal prelucrate pentru fiecare scop, Utilizatorul se poate referi la secțiunea „Detalii privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”.

Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Acces la conturi pe servicii terțe

Acest tip de serviciu permite acestui site web să colecteze Date din conturile dvs. de pe servicii terțe și să efectueze acțiuni cu acestea.
Aceste servicii nu sunt activate automat, dar necesită autorizarea expresă a Utilizatorului.

Contactați utilizatorul

Formular de contact (acest site web)

Prin completarea formularului de contact cu datele sale, Utilizatorul își dă consimțământul utilizării acestora pentru a răspunde solicitărilor de informații, oferte, sau orice altă natură indicată de antetul formularului.

Date personale prelucrate: email; Nume; număr de telefon.

Listă de corespondență sau buletin informativ (acest site web)

Prin înregistrarea la lista de corespondență sau buletinul informativ, adresa de e-mail a Utilizatorului este adăugată automat la o listă de contacte la care pot fi transmise mesaje de e-mail care conțin informații, inclusiv informații comerciale și promoționale, referitoare la acest site web. Adresa de e-mail a utilizatorului ar putea fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înregistrării pe acest Site, după efectuarea unei achiziții, după completarea oricărui formular de contact sau după comunicarea informațiilor acestora către botul de chat di_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ acestui Site.

Date personale prelucrate: email; Nume.

HubSpot (HubSpot Inc)

HubSpot este un serviciu CRM și de gestionare a datelor utilizatorilor oferit de Hubspot Inc.

Date personale prelucrate: diverse tipuri de date.

Locul procesării: SUA – Politica de Confidențialitate.

Caracteristici sociale

Invitați și sugerați prieteni (acest site web)

Acest site web poate folosi Datele personale furnizate pentru a permite Utilizatorilor să-și invite prietenii - de exemplu prin agenda de adrese, dacă accesul a fost autorizat - și pentru a sugera prieteni sau conexiuni în cadrul acestuia.

Date personale prelucrate: diverse tipuri de date.

Gestionarea plăților

Serviciile de gestionare a plăților permit acestui site web să proceseze plăți prin card de credit, transfer bancar sau alte instrumente. Datele utilizate pentru plată sunt achiziționate direct de către administratorul serviciului de plată solicitat, fără a fi prelucrate în vreun fel de către acest Website.
Unele dintre aceste servicii pot permite, de asemenea, trimiterea programată de mesaje către Utilizator, cum ar fi e-mailuri care conțin facturi sau notificări privind plata.

Lemonway (Lemon Way)

Lemonway este un serviciu de plată oferit de Lemon Way.

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Franța - cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Politica de Confidențialitate.

Managementul etichetelor

Acest tip de serviciu este funcțional pentru gestionarea centralizată a etichetelor sau scripturilor utilizate pe acest site web.
Utilizarea acestor servicii implică fluxul de Date ale Utilizatorului prin intermediul acestora și, după caz, păstrarea acestora.

Manager de etichete Google (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager este un serviciu de gestionare a etichetelor oferit de Google Ireland Limited.

Date personale prelucrate: Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda -- Politica de Confidențialitate.

Înregistrare și autentificare

Prin înregistrare sau autentificare, Utilizatorul permite Aplicației să-l identifice și să-i ofere acces la servicii dedicate.
În funcție de ceea ce se indică mai jos, serviciile de înregistrare și autentificare ar putea fi furnizate cu ajutorul unor terți. Dacă se întâmplă acest lucru, această aplicație va putea accesa unele date stocate de serviciul terț utilizat pentru înregistrare sau identificare.

Autentificare Facebook (Facebook, Inc.)

Facebook Authentication este un serviciu de înregistrare și autentificare oferit de Facebook, Inc. și conectat la rețeaua socială Facebook.

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: SUA – Politica de Confidențialitate.

ID Apple (Apple Inc.)

Apple ID este un serviciu de înregistrare și autentificare oferit de Apple Inc. și conectat la rețeaua Apple.

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: SUA – Politica de Confidențialitate.

Google OAuth (Google Inc.)

Google OAuth este un serviciu de înregistrare și autentificare furnizat de Google Inc. și conectat la rețeaua Google.

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: SUA – Politica de Confidențialitate.

Remarketing și direcționare comportamentală

Acest tip de serviciu permite acestui site web și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame pe baza utilizării anterioare a acestui site de către Utilizator.
Această activitate este facilitată de urmărirea Datelor de utilizare și de utilizarea Instrumentelor de urmărire pentru a colecta informații care sunt apoi transferate către partenerii care gestionează activitățile de remarketing și de direcționare comportamentală.
Unele servicii oferă o opțiune de remarketing bazată pe liste de adrese de e-mail.
În plus față de caracteristicile de renunțare oferite de serviciile enumerate mai jos, Utilizatorul poate renunța vizitând  pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.

De asemenea, utilizatorii pot alege să nu participe la anumite funcții de publicitate prin opțiunile corespunzătoare de configurare a dispozitivului, cum ar fi opțiunile de configurare a reclamei pentru dispozitivul mobil sau configurația generică de publicitate.

Remarketing Google Ads (Google Inc.)

Google Ads Remarketing este un serviciu de remarketing și de orientare comportamentală furnizat de Google LLC sau de Google Ireland Limited, în funcție de locația în care este accesat acest Website, care conectează activitatea acestui Website cu rețeaua de publicitate Google Ads și Cookie-ul DoubleClick.

Utilizatorii pot alege să nu folosească cookie-uri Google pentru a personaliza reclamele vizitând le Setări pentru anunțuri by Google.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: SUA – Politica de Confidențialitate_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _ – _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_A renunța.

Remarketing cu Google Analytics (Google Inc.)

Remarketingul cu Google Analytics este un serviciu de remarketing și de orientare comportamentală furnizat de Google LLC sau de Google Ireland Limited, în funcție de locația în care este accesat acest Website, care leagă activitatea de urmărire desfășurată de Google Analytics și Cookie-urile sale cu publicitatea Google Ads. rețeaua și cookie-ul DoubleClick.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: SUA – Politica de Confidențialitate_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _ – _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_A renunța.

Statistici

Serviciile cuprinse în această secțiune permit Controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și sunt utilizate pentru a ține evidența comportamentului Utilizatorului.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google utilizează Datele personale colectate în scopul urmăririi și examinării utilizării acestui site web, compilarea rapoartelor și partajarea acestora cu alte servicii dezvoltate de Google.
Google poate folosi Datele personale pentru a contextualiza și a personaliza reclamele propriei rețele de publicitate.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: SUA – Politica de Confidențialitate_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _ – _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_A renunța.

Urmărirea conversiilor Facebook Ads (pixel Facebook) (Facebook, Inc.)

Urmărirea conversiilor Facebook Ads (Pixel Facebook) este un serviciu de statistică furnizat de Facebook, Inc. care conectează datele din rețeaua publicitară Facebook cu acțiunile efectuate pe acest Site. Pixelul Facebook monitorizează conversiile care pot fi atribuite Facebook, Instagram și Audience Network reclame.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: SUA – Politica de Confidențialitate.

Urmărirea conversiilor Google Ads (Google Inc.)

Urmărirea conversiilor Google Ads este un serviciu de statistică furnizat de Google LLC sau de Google Ireland Limited, în funcție de locația în care este accesat acest Website, care conectează datele din rețeaua publicitară Google Ads cu acțiunile efectuate în interiorul acestui Website.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: SUA – Politica de Confidențialitate.

Vizualizarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținutul găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestui Website și să interacționați cu acestea.
Acest tip de serviciu poate colecta în continuare date despre traficul web referitoare la paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl folosesc.

Fonturi Google (Google Ireland Limited)

Google Fonts este un serviciu de vizualizare a stilului fonturilor gestionat de Google Ireland Limited care permite acestui site web să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Date personale prelucrate: Date de utilizare; diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Irlanda -- Politica de Confidențialitate.

Widget Hărți Google (Google Ireland Limited)

Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților gestionat de Google Ireland Limited care permite acestui site web să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Date personale prelucrate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda -- Politica de Confidențialitate.

Informații suplimentare despre datele personale

Comunicarea și/sau diseminarea datelor cu caracter personal

Datele personale ale utilizatorilor colectate de SiWeGO srl prin intermediul aplicației vor fi accesibile organismelor și angajaților SiWeGO srl desemnați oficial ca Procesori de date sau Procesori de date. De asemenea, datele personale ale Utilizatorilor pot fi dezvăluite companiilor care furnizează bunurile sau serviciile disponibile pe aplicație în îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractele încheiate la cererea Utilizatorului sau pentru a furniza serviciul solicitat de către Utilizator. Datele sunt colectate și stocate pe servere deținute sau deținute de companii cu care SiWeGO srl a încheiat un contract. Unele date pot fi comunicate anonim și agregate companiilor din grup sau terților în scopuri statistice. De exemplu, se pot comunica vârsta medie a utilizatorilor și numărul de vizitatori din diferite zone geografice. În orice caz, nu sunt date care să permită identificarea Utilizatorilor în vreun fel. În plus, datele pot fi dezvăluite unor terți cu ocazia operațiunilor de vânzare, fuziune sau achiziție. Ca parte a acestor activități de reorganizare, datele personale ale Utilizatorilor pot fi partajate cu cumpărătorii actuali sau potențiali. În aceste cazuri SiWeGO srl va obține garanții scrise că datele cu caracter personal vor fi tratate cu un nivel adecvat de protecție și, în orice caz, cu respectarea legislației în vigoare. Cu excepția cazurilor permise în mod explicit de lege sau prevăzute în această Politică de confidențialitate, datele personale nu vor fi comunicate sau partajate fără acordul utilizatorului în cauză.

Societatea poate face uz de colaboratorii săi și de companii terțe care desfășoară activități de call center, care vor acționa exclusiv ca procesatori externi de date în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) 2016/679. În acest caz, datele personale ale utilizatorului pot fi dezvăluite exclusiv pentru atingerea scopurilor prevăzute în această declarație.

Doar cu acordul prealabil, gratuit si optional ce poate fi retras in orice moment, SiWeGO srl va putea desfasura activitati de promovare si marketing in numele tertilor cu care a incheiat acorduri comerciale, referitoare la produse si/sau servicii de asemenea diferite de cele referitoare la serviciile.oferite de SiWeGO. În plus, numai cu acordul prealabil, gratuit și opțional, care poate fi retras în orice moment, datele utilizatorului ar putea fi comunicate și/sau transferate de către SiWeGO srl unor parteneri comerciali aflați tot în țări din afara Uniunii Europene și care își desfășoară activitatea în diferite sectoare. mărfurilor cărora le aparțin, referitoare la produse și/sau servicii, de asemenea, diferite de cele referitoare la serviciile oferite de SiWeGO, cu respectarea prevederilor art. 44 și ss. din Regulamentul (UE) 2016/679.

Prin urmare, acești subiecți vor prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului în calitate de operatori independenți de date în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și vor fi obligați să furnizeze utilizatorului informațiile autonome ale acestora. Lista completă și actualizată a subiecților care prelucrează datele personale ale utilizatorului în calitate de operator independent de date este disponibilă de la SiWeGO srl la adresa de e-mail:  privacy@siwego.com.

Datele personale ale utilizatorului pot fi comunicate, exclusiv în legătură cu scopurile menționate mai sus, companiilor de servicii utilizate de SiWeGO srl, organelor de supraveghere și control, administrațiilor publice precum și altor entități sau organisme care dețin și gestionează baze de date către care se face comunicarea. a datelor cu caracter personal este obligatorie. Subiecții aparținând acestor categorii funcționează ca operatori autonomi cu excepția cazului în care au fost desemnați ca operatori de date în temeiul și în sensul art. 28 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor nu sunt în niciun fel supuse dezvăluirii.

Protecția datelor cu caracter personal

SiWeGO srl protejeaza datele cu caracter personal pe care le prelucreaza prin adoptarea masurilor de securitate prevazute de Regulamentul European (UE) 2016/679 ale carui specificatii sunt cuprinse intr-un document tehnic anume ce poate fi consultat cu o solicitare expresa formulata de catre persoana interesata la adresa: _cc781905 -5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_privacy@siwego.com. Există măsuri care împiedică accesul neautorizat al terților la datele cu caracter personal și la aplicație, sau înregistrarea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal. Id-urile de utilizator, parolele și numerele cărților de credit sunt protejate de un sistem de criptare (Secure Sockets Layer - „SSL / TLS”).

SiWeGO srl nu va cunoaște și nici nu va păstra numărul și codurile cardului de credit, bazându-se pe platforma externă Lemon Way care garantează securitatea și confidențialitatea în tranzacție, la care se trimite Politica de confidențialitate pentru o informare corespunzătoare.

SiWeGO poate furniza link-uri către site-uri terțe, despre care SiWeGO cunoaște și garantează securitatea funcționalității conținutului, precum și securitatea datelor furnizate acestora.

Datele furnizate de Utilizatori vor fi aduse la cunoștința Utilizatorilor Platformei însăși, limitat la ceea ce este necesar pentru prestarea serviciilor SiWeGO.

Utilizatorul poate decide să-și dezvăluie datele în diverse moduri, prin accesarea platformei prin intermediul rețelelor sociale (de exemplu Google, Facebook etc.) sau prin utilizarea unor servicii terțe care vă permit să publicați recenzii sau alte informații, permițând astfel unor terți părțile să le folosească.

Accesul prin intermediul rețelelor sociale și utilizarea acestora din urmă sunt supuse termenilor și condițiilor, precum și politicilor de confidențialitate și cookie-uri ale rețelelor sociale în sine.

Perioada de retentie

SiWeGO srl păstrează datele cu caracter personal pentru timpul strict necesar utilizatorilor pentru a utiliza serviciile aplicației, prin urmare, datele furnizate de utilizator sunt prelucrate de către companie în funcție de prestația serviciilor oferite de aceasta. În cazul în care utilizatorul își șterge contul de pe platformă, aceasta ar avea ca rezultat încetarea prelucrării, în timp ce stocarea va fi prelungită pentru perioada de 10 ani necesara îndeplinirii obligațiilor și controalelor impuse de lege (verificări antifraudă, controale antifraudă, -spălare de bani, furt de identitate etc.).

În cazul în care utilizatorul și-a dat consimțământul specific în scopuri de marketing și profilare, datele furnizate de utilizator vor fi prelucrate pe o perioadă de timp relevantă, proporțională și care nu depășește acest scop, fără a aduce atingere dreptului de retragere a acestui consimțământ, care este urmat de încetarea stocării datelor referitoare la acestea.

Transferul de date în străinătate

SiWeGO srl poate avea nevoie să transfere datele utilizatorilor către alte companii sau furnizori de servicii din țări din afara spațiului european (SEE), formate din țările Uniunii Europene și Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, considerate țări cu legi echivalente în ceea ce privește datele protecție și confidențialitate, care au obținut, prin urmare, o recunoaștere a adecvării de către Comisia Europeană. Acest tip de transfer de date poate avea loc dacă serverele pe care acestea vor fi stocate, fie de către SiWeGO srl, fie de către alți furnizori, sunt situate în afara SEE sau dacă utilizatorul folosește serviciile aplicației pe durata șederii în țări din afara acestei zone. În acest caz, SiWeGO srl se va asigura că datele transferate sunt corect și adecvat protejate.

Dacă statul nu are legi echivalente privind protecția datelor și confidențialitatea, terților li se va cere să semneze un contract conform standardelor SEE, în conformitate cu legislația UE.

Politica de cookie-uri

Acest site web folosește instrumente de urmărire. Cookie-urile sunt o mică bucată de date stocate în dispozitivul Utilizatorului.

Informații introduse de utilizatori

În ceea ce privește conținutul introdus de utilizatori în aplicație (User Generated Content), SiWeGO srl nu va fi răspunzătoare pentru nicio încălcare a drepturilor terților și în orice caz, prin introducerea datelor, Utilizatorul transferă definitiv proprietatea neexclusivă a la fel si SiWeGO srl.

Modificări ale informațiilor

SiWeGO srl își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate pentru a implementa modificări ale legislației sau pentru a se adapta la inovațiile tehnologice. Orice modificare va fi comunicata in mod corespunzator proprietarilor. În orice caz, Utilizatorii sunt rugați să revizuiască și să consulte periodic această Politică de confidențialitate pentru a verifica eventualele actualizări sau revizuiri care ar putea deveni necesare.

Specificații suplimentare privind prelucrarea datelor colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și drepturile părților interesate

În temeiul art. din Regulamentul UE nr. 2016/679 (denumită în continuare „GDPR 2016/679”), care stabilește prevederi pentru protecția persoanelor și a altor subiecte cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dorim să vă informăm că datele personale pe care le furnizați vor fi prelucrate cu respectarea dispozițiilor menționate mai sus. legislația și obligațiile de confidențialitate de care este obligată SiWeGO Srl.

Metode de tratare și conservare

Tratamentul se va efectua într-o formă automatizată și/sau manuală, cu respectarea prevederilor art. 32 din GDPR 2016/679 privind măsurile de securitate, de către persoane anume desemnate și cu respectarea prevederilor art. 29 GDPR 2016/679.Vă informăm că, cu respectarea principiilor legalității, limitării scopului și minimizării datelor, în temeiul art. 5 GDPR 2016/679, sub rezerva consimțământului dumneavoastră liber și explicit exprimat în partea de jos a acestor informații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada de timp necesară realizării scopurilor pentru care sunt colectate și prelucrate.

Domeniul de comunicare și diseminare

De asemenea, vă informăm că datele colectate nu vor fi niciodată dezvăluite și nu vor fi comunicate fără acordul dumneavoastră explicit, cu excepția comunicărilor necesare care pot presupune transferul de date către organisme publice, consultanți sau alte subiecte pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

Transferul datelor personale

Întrucât stocarea datelor cu caracter personal ar putea avea loc și pe servere situate în țări din afara Uniunii Europene, datele dumneavoastră vor fi transferate în astfel de cazuri în astfel de locuri în conformitate cu prevederile articolelor 44 și următoarele. din Regulamente, așa cum este mai bine specificat în Politica de confidențialitate, la care se face referire.

Categorii speciale de date cu caracter personal

În temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul UE nr. 2016/679, ați putea furniza SiWeGO Srl date care pot fi calificate drept „categorii particulare de date cu caracter personal” și adică date care dezvăluie „origine rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filozofice sau apartenență la sindicate, precum și date genetice, date biometrice destinate identificării în mod unic a unei persoane fizice, date referitoare la sănătatea sau viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei”. Aceste categorii de date pot fi prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră liber și explicit, exprimat în scris în partea de jos a acestor informații.

Drepturile părții interesate

În orice moment, vă puteți exercita, în temeiul articolelor 15 până la 22 din Regulamentul UE nr. 2016/679, dreptul la:

 1. să solicite confirmarea existenței sau nu a datelor lor personale;

 2. obține informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi comunicate datele cu caracter personal și, atunci când este posibil, perioada de păstrare;

 3. obține corectarea și ștergerea datelor;

 4. obține limitarea prelucrării;

 5. să obțină portabilitatea datelor, adică să le primească de la un operator de date, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv automat, și să le transmită altui operator de date fără piedici;

 6. se opune prelucrării în orice moment și, de asemenea, în cazul prelucrării în scopuri de marketing direct;

 7. se opune unui proces automatizat de luare a deciziilor cu privire la persoane, inclusiv crearea de profiluri.

 8. să solicite operatorului să acceseze datele cu caracter personal și să le corecteze sau să le anuleze sau să limiteze prelucrarea acestora sau să se opună prelucrării acestora, pe lângă dreptul la portabilitatea datelor;

 9. revoca consimțământul în orice moment, fără a aduce atingere legalității prelucrării bazate pe consimțământul dat înainte de revocare;

 10. depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Vă puteți exercita drepturile printr-o cerere scrisă trimisă către SiWeGO Srl, la adresa poștală a sediului social sau la adresa de e-mailprivacy@siwego.com.

Subsemnatul declară că a primit informațiile de mai sus.
În lumina informațiilor primite, subsemnatul își exprimă consimțământul:
- la prelucrarea datelor lor personale în scopurile indicate în informare.
- la comunicarea datelor cu caracter personal către organismele publice și companiile private în scopurile indicate în informare.
- la prelucrarea categoriilor particulare de date personale ale acestora, așa cum este indicat în informațiile de mai sus.

bottom of page