top of page

Politica de confidențialitate și SiWeGO

SiWeGO srl consideră confidențialitatea utilizatorilor săi ca fiind de o importanță fundamentală și garantează că prelucrarea datelor cu caracter personal introduse, colectate și prelucrate prin Aplicația SiWeGO se realizează cu respectarea drepturilor părții interesate, cu referire în special la confidențialitate, protecție de identitate date cu caracter personal și dreptul la protecția datelor cu caracter personal în temeiul și în sensul „Codului privind protecția datelor cu caracter personal” Decretul legislativ 196/2003 (în continuare, Cod), din Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) și modificările ulterioare. În acest sens, SiWeGO srl a adoptat și implementat această Politică de confidențialitate, care este valabilă ca informație în temeiul art. 13 din Regulament pentru tot ceea ce privește modalitățile de gestionare a Site-ului cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor.

bottom of page